Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Τι Είναι Το CBC (Κανναβιχρωμίνη);

Τι Είναι Το CBC (Κανναβιχρωμίνη);

Παρόλο που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αυτό το κανναβινοειδές, η αξία του CBC είναι μεγάλη. Συνεχίστε την ανάγνωση για μια πλήρη αναφορά στην κανναβιχρωμίνη και ανακαλύψτε τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει στις θεραπείες που βασίζονται στα κανναβινοειδή.

Τι είναι το CBC;

Η κανναβιχρωμίνη ανήκει σε μια οικογένεια οργανικών ενώσεων γνωστών ως κανναβινοειδή. Εντοπίζεται στη βιομηχανική κάνναβη και σε διάφορες ποικιλίες μαριχουάνας. Το CBC συντίθεται όταν το CBCA εκτεθεί σε θερμότητα και φως. Αυτό που το κάνει να διαφέρει από την πλειονότητα των κανναβινοειδών είναι η χαμηλή συσχέτισή του με τους υποδοχείς CB. Το CBC δεσμεύεται από τους υποδοχείς TRPV που εμπλέκονται στην ανίχνευση μεταβολών της θερμοκρασίας, ενώ σχετίζονται και με άλλες αισθήσεις σε κυτταρικό επίπεδο.

Περιγραφή

Παρόλο που το CBC έχει οφέλη από μόνο του, η πλειοψηφία των μελετών έχουν εξετάσει τα αποτελέσματα του CBC παράλληλα με άλλα κανναβινοειδή, όπως το CBD και το THC. Η κανναβιχρωμίνη συνεργάζεται εξαιρετικά με άλλα κανναβινοειδή, αλλά, παρά το γεγονός ότι είναι μια σημαντική ένωση εντός της βιολογικής δομής του γένους Cannabis sativa, παράγεται μόνο σε μικρές ποσότητες.

• Το CBC φαίνεται να είναι μη ψυχοτρόπο
• Είναι ένα από τα τρία σημαντικά κανναβινοειδή που συντίθενται από το CBGA
• Μπορεί να υποστηρίξει τη θεραπεία του καρκίνου, του πόνου και της φλεγμονής
• Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτιστοποίηση του entourage effect (φαινόμενο της συνέργειας)
• Εμφανίζει χαμηλή συσχέτιση με τους υποδοχείς CB1 και CB2 που συνδέονται με το ενδοκανναβινοειδές σύστημα
• Ενεργοποιεί τους υποδοχείς TRPV1 και TRPA1 που βρίσκονται στην κυτταρική μεμβράνη

Παρενέργειες

Προς το παρόν, είναι πολύ νωρίς για να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες αξιοσημείωτες παρενέργειες του CBC. Όπως και άλλα μη ψυχοτρόπα κανναβινοειδή, φαίνεται να γίνεται καλά ανεκτό, μιλώντας όμως ακόμη σε επίπεδο υποθέσεων.

Σχετικές έρευνες

Τι Είναι Το CBC (Κανναβιχρωμίνη);

Όπως προαναφέρθηκε, η πλειοψηφία των μελετών που αφορούν στο CBC μιλούν για την συνέργεια του με άλλα κανναβινοειδή. Οι έρευνες που αφορούν αποκλειστικά το CBC είναι περιορισμένες και συμπεριλαμβάνουν μόνο μελέτες σε ζώα και in-vitro μελέτες.

Το 2006, το Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics δημοσίευσε μια μελέτη που εξέταζε τις επιδράσεις των κανναβινοειδών σε καρκινικά κύτταρα in vitro. Παρόλο που διαπιστώθηκε ότι η κανναβιδιόλη (CBD) είναι ο ισχυρότερος αναστολέας της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων, σημαντική ήταν και η δράση των CBG και CBC. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα τους αναδεικνύουν τη σημαντικότητα περαιτέρω δοκιμών με τη χρήση κανναβιδιόλης και εκχυλισμάτων πλούσιων σε κανναβιδιόλη, με απώτερο σκοπό την πιθανή θεραπεία του καρκίνου.

Το Τμήμα Πειραματικής Ιατρικής στη Νάπολη της Ιταλίας, εξέτασε την επίδραση των CBD και CBC στους αλγαισθητικούς νευρώνες των αρουραίων. Ο αλγαισθητικός πόνος είναι μια οικεία αίσθηση που προκαλείται από σπασίματα, εγκαύματα ή μώλωπες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το CBD και το CBC λειτούργησαν ''αναλγητικά αλληλεπιδρώντας με διάφορες πρωτεΐνες στόχους'' Παρόλο που η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο ενώσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντική θεραπευτική αξία, υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί δράσης που πρέπει ακόμα να διερευνηθούν.

Το 2010 μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Μισισίπι αξιολόγησε την επίδραση των THC, CBD, CBC, CBG και CBN σε ένα ζωικό μοντέλο με κατάθλιψη. Χρησιμοποιώντας ποικίλες δόσεις, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα "κανναβινοειδή επιδρούν με παρόμοιο τρόπο με τα αντικαταθλιπτικά". Στην περίπτωση του CBC, οι επιδράσεις ήταν εξαρτώμενες από τη δόση.

Αν και το CBD είναι αυτό που επιλέγεται για τη μείωση της φλεγμονής και του πολλαπλασιασμού των κυττάρων που σχετίζονται με την ακμή, μια μελέτη το 2016 έδειξε ότι το CBC μπορεί να έχει παρόμοια αποτελέσματα. Το κανναβινοειδές κατάφερε να "μειώσει σημαντικά την λιπογένεση που προκαλείται από το αραχιδονικό οξύ (ΑΑ)". Τα αποτελέσματα συνέβαλαν στο συμπέρασμα ότι τα CBC, CBDV και THCV "πολύ πιθανόν να αναδειχθούν ως οι νέες θεραπευτικές ουσίες έναντι της ακμής".

Η επίδραση του CBC σε άλλα κανναβινοειδή παρουσιάστηκε σε μια μελέτη του 2011 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Drug and Alcohol Dependence. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κανναβινοειδές μετριάζει τις ψυχοτρόπες επιδράσεις του THC. Επιπλέον, η δοσοεξαρτώμενη χορήγηση και των δύο κανναβινοειδών in-vitro "οδήγησε σε ενισχυμένες τετραδικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις". Η σημαντικότερη διαφορά του CBC ήταν ότι τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματά του δεν ήταν αποτέλεσμα δέσμευσης από τους υποδοχείς CB1 ή CB2. Παραμένει να διερευνηθεί πώς αυτός ο μηχανισμός δράσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά σε δοκιμές σε ανθρώπους.

Νομικό καθεστώς

Δεδομένου ότι το CBC θεωρείται μη ψυχοτρόπο, το κανναβινοειδές δεν συμπεριλαμβάνεται στο νομικό πλαίσιο της Ενιαίας Σύμβασης για τις Ναρκωτικές Ουσίες. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί σχετικά με αυτό το κανναβινοειδές και δεν θεωρείται παράνομη ουσία.

Αναζήτηση προϊόντων