Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Τι είναι το CBGA;

Τι είναι το CBGA;

Το CBGA είναι ένα από τα πολλά κανναβινοειδή οξέα που υπάρχουν στο φυτό της κάνναβης. Γνωστό και ως "μητρικό κανναβινοειδές", το CBGA ενεργεί ως πρόδρομος πολλών άλλων μελών της οικογένειας των κανναβινοειδών. Πέραν του γεγονότος ότι παίζει έναν βασικό ρόλο στη βιοσύνθεση των κανναβινοειδών, το CBGA μπορεί να έχει εφαρμογές και στον άνθρωπο. Παρακάτω θα ρίξουμε μια πιο αναλυτική ματιά σε αυτό το ενδιαφέρον μόριο.

CBGA: Το μητρικό κανναβινοειδές

Το CBGA ή κανναβιγερολικό οξύ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της βιοσύνθεσης των κανναβινοειδών στο φυτό της κάνναβης. Μέσω μιας σειράς χημικών αντιδράσεων, τα τριχίδια της κάνναβης παράγουν ολιβετολικό οξύ (ΟΑ) και διφωσφορικό γερανύλιο (GPP). Και τα δύο αυτά μόρια μετατρέπονται σε CBGA μέσω ενός συγκεκριμένου ενζύμου—της CBGA συνθάσης. Μόλις συντεθεί, το CBGA έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πλήθος κανναβινοειδών οξέων, ανάλογα με το ένζυμο που καταλύει την αντίδραση. Η THCA συνθάση, η CBDA συνθάση και η CBCA συνθάση μετατρέπουν το CBGA σε THCA, CBDA και CBCA, αντίστοιχα.

Ωστόσο, το CBGA μπορεί επίσης να μετατραπεί στο κανναβινοειδές CBG, εάν εκτεθεί στις κατάλληλες συνθήκες πριν από αυτές τις αντιδράσεις. Όταν εκτίθεται σε θερμότητα, μια καρβοξυλική ομάδα αποσπάται από το μόριο. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως αποκαρβοξυλίωση, δημιουργεί το CBG, που είναι γνωστό ως ένα λιγότερο σημαντικό κανναβινοειδές. Το CBG, ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια αρχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον στον κόσμο της κάνναβης. Μια συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα προϊόντων με CBG διατίθεται στην αγορά και οι καλλιεργητές έχουν αναπτύξει ποικιλίες που διαθέτουν ένα προφίλ κανναβινοειδών που αποτελείται από 100% CBG.

Το CBGA παίζει επίσης και άλλους θεμελιώδεις ρόλους στο φυτό κάνναβης. Ως δευτερεύων μεταβολίτης, βοηθά στη μεταφορά των θρεπτικών ουσιών προς τα άνθη για την παραγωγή ρητίνης και σπόρων. Το μόριο επιτυγχάνει αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα υποστηρίζοντας τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο στα φύλλα, ο οποίος εξοικονομεί κρίσιμη ενέργεια.

Τι είναι το CBGA;

Παρενέργειες

Δυστυχώς, η έρευνα για το CBGA παραμένει αρκετά περιορισμένη. Η έλλειψη δοκιμών σε ανθρώπους δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στη διαθέσιμη γνώση σχετικά με αυτό το κανναβινοειδές. Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τις πιθανές του παρενέργειες. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι, όπως και το CBD, το CBGA δεν δεσμεύεται από τους υποδοχείς CB1 και έτσι δεν προκαλεί ψυχοδραστικά αποτελέσματα. Παρόλ' αυτά, η έλλειψη δεδομένων σημαίνει επίσης ότι δεν γνωρίζουμε εάν το κανναβινοειδές αλληλεπιδρά με φάρμακα. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες μελέτες ώστε να απαντηθούν τα εν λόγω ερωτήματα.

Τρέχουσα έρευνα για το CBGA

Παρά την έλλειψη ερευνών σχετικά με τις παρενέργειες, έχουν διεξαχθεί ορισμένες προκαταρκτικές μελέτες σχετικά με τις δυνατότητες του CBGA.

Μια μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Fitoterapia εξέτασε την επίδραση μιας ποικιλίας με υψηλή συγκέντρωση σε CBGA στην αναστολή του ενζύμου αναγωγάση της αλδόζης (ALR2), ενός μορίου που σχετίζεται με επιπλοκές του διαβήτη. Τα εκχυλίσματα από αυτή την ποικιλία έδειξαν μια δοσοεξαρτώμενη ικανότητα στην αναστολή του ενζύμου. Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι ποικιλίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή αναστολέων της αναγωγάσης της αλδόζης.

Το CBGA μπορεί επίσης να διαδραματίσει μελλοντικά έναν ρυθμιστικό ρόλο στον μεταβολισμό. Μια μελέτη του 2019 στο Biochimica et Biophysica Acta περιγράφει λεπτομερώς την υπολογιστική και κυτταρική έρευνα που υποδηλώνει ότι αυτό το κανναβινοειδές οξύ μπορεί να δεσμευτεί στους ενεργοποιημένους υποδοχείς πολλαπλασιαμού των υπεροξεισωμάτων (PPARs). Μέσω αυτού του μηχανισμού, το CBGA μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση της αποθήκευσης λίπους.

Νομικό καθεστώς

Ως μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές οξύ, το CBGA είναι νόμιμο σε πολλές από τις χώρες όπου επιτρέπεται το CBD. Το CBG μπορεί να ληφθεί από καλλιέργειες κάνναβης με χαμηλή περιεκτικότητα σε THC, οι οποίες σήμερα είναι νόμιμες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Αναζήτηση προϊόντων