Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Έχοντας πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στη συγγραφή κειμένων για το CBD και τα κανναβινοειδή, ο Luke είναι ένας καθιερωμένος δημοσιογράφος που εργάζεται ως ο κύριος συγγραφέας της Cibdol, ενώ παράλληλα ασχολείται και με άλλες δημοσιεύσεις που αφορούν στα κανναβινοειδή. Δεσμευμένος να παρουσιάζει πάντα πραγματικό κι απολύτως τεκμηριωμένο περιεχόμενο, το ενδιαφέρον του για το CBD εκτείνεται επίσης στη φυσική κατάσταση, τη διατροφή και την πρόληψη ασθενειών.
Read more.

Τι είναι το CBCA?

Τι είναι το CBCA?

Το CBCA λειτουργεί ως χημικός πρόδρομος του CBC, ενός από τα 100 κανναβινοειδή που υπάρχουν στο φυτό της κάνναβης. Η έρευνα όσον αφορά στο πλήρες δυναμικό του CBCA είναι ελάχιστη. Ωστόσο, το μόριο μπορεί να έχει έναν πολλά υποσχόμενο ρόλο στο μέλλον της επιστήμης των κανναβινοειδών, όπως συμβαίνει και με άλλα μέλη αυτής της τεράστιας και περίπλοκης χημικής οικογένειας.

Σύνοψη του CBCA

Το CBCA (κανναβιχρωμενικό οξύ) κατηγοριοποιείται ως κανναβινοειδές οξύ και αντιπροσωπεύει ένα βήμα στη βιοσυνθετική οδό από τα πρόδρομα μόρια στα "ενεργοποιημένα" κανναβινοειδή. Σε τι διαφέρει, όμως, το κανναβινοειδές οξύ από τα κανναβινοειδή; Το πρώτο διαθέτει μια πρόσθετη ομάδα καρβοξυλίου που του επιτρέπει να ασκεί διαφορετικές επιδράσεις στο σώμα.

Ακριβώς όπως τα περισσότερα κανναβινοειδή που δημιουργούνται μέσω ενζυματικών αντιδράσεων, το CBCA προέρχεται από το "μητρικό κανναβινοειδές", δηλαδή από το CBGA. Ένα εξειδικευμένο ένζυμο, γνωστό ως συνθάση κανναβιχρωμενικού οξέος (CBCAS), καταλύει μια αντίδραση που μετατρέπει το CBGA σε CBCA. Το κανναβινοειδές οξύ στη συνέχεια δρα ως πρόδρομος για δύο άλλα κανναβινοειδή.

Η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα μέσω έκθεσης σε θερμότητα—δηλαδή η αποκαρβοξυλίωση—μετατρέπει το CBCA στο κανναβινοειδές CBC. Η έκθεση σε ακτίνες UV μετατρέπει το CBCA σε κανναβικυκλολικό οξύ (CBLA). Και τα δύο τελικά προϊόντα μπορούν αργότερα να μετατραπούν σε κανναβικυκλόλη[1] (CBL) μέσω παρόμοιων διαδικασιών.

Αν και το CBC έρχεται δεύτερο σε αυτήν την αντίδραση, οι ερευνητές το ταυτοποίησαν πρώτο κατά τη διάρκεια του 1966—δύο χρόνια νωρίτερα από τη χημική απομόνωση του CBCA. Το CBC κατατάσσεται ως ένα από τα τέσσερα κύρια φυτοκανναβινοειδή, μαζί με τα THC, CBD και CBG. Ωστόσο, και τα άλλα τρία φυτοκανναβινοειδή παράγονται σε διάφορες ποσότητες στα τριχίδια των ανθών της κάνναβης.

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το CBC αρχίζει να σχηματίζεται στα φυτά κάνναβης, πριν ακόμη αρχίσει το στάδιο της ανθοφορίας. Το CBC εντοπίζεται σε μεγαλύτερη ποσότητα λίγο μετά τη φάση των δενδρυλλίων, γεγονός που σημαίνει ότι η ενζυματική μετατροπή του CBCA σε CBC λαμβάνει χώρα στα αρχικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης ου φυτού. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της μέγιστης παραγωγής, τα επίπεδα του CBC σπάνια υπερβαίνουν τα ποσοστά 0.2–0.3% επί ξηρού βάρους[2] στην πλειονότητα των ποικιλιών.

Άλλες ενώσεις που μοιάζουν με το CBC υπάρχουν και σε άλλα φυτά, των οποίων η μοριακή δομή είναι παρόμοια με αυτή του κανναβινοειδούς και έχουν ταυτοποιηθεί στα παραδοσιακά κινέζικα φυτικά[3] είδη Rododendron anthopogonoides.

Τι είναι το CBCA?

Παρενέργειες

Οι ερευνητές δεν έχουν εξετάσει εις βάθος τις παρενέργειες του CBCA, πιθανότατα λόγω των χαμηλών συγκεντρώσεων του στις καλλιέργειες της κάνναβης και στον περιορισμό για τις έρευνες επί του φυτού. Ωστόσο, έχουν επενδύσει χρόνο και προσπάθεια για την εξέταση των ιδιοτήτων του CBC.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το CBC προκαλεί αξιοσημείωτες παρενέργειες. Έτσι, θα πρέπει να περιμένουμε τις μελλοντικές μελέτες για να προσδιορίσουμε εάν το ίδιο ισχύει και για το CBCA.

Έρευνα για το CBCA και πιθανές χρήσεις

Οι ερευνητές έχουν μελετήσει αρκετά μέλη της οικογένειας των κανναβινοειδών αναφορικά με τις δυνατότητες τους για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το CBCA δεν έχει λάβει ακόμα αρκετή προσοχή, αλλά είναι δεδομένο ότι αυτό πρόκειται να αλλάξει, ειδικά μετά από τα ενθαρρυντικά ευρήματα σχετικά με τα κανναβινοειδή οξέα CBDA και THCA.

Μέχρι στιγμής, το CBC μας προσφέρει μια ιδέα για τις πιθανές ιδιότητες του CBCA. Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι το κανναβινοειδές μπορεί να διαθέτει κάποιες χρήσιμες ιδιότητες.

Το CBC μπορεί να επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό[4] αλληλεπιδρώντας με τον υποδοχέα CB2 του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος, καθώς και με τα κανάλια TRP. Το CBC παρουσιάζει χαμηλή τάση δέσμευσης από τον υποδοχέα CB1, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει ψυχοτρόπες παρενέργειες. Είναι πιθανό το CBCA να διαθέτει επίσης το εν λόγω μη ψυχοδραστικό χαρακτηριστικό.

Νομικό καθεστώς

Η πλειονότητα των χωρών δεν διαθέτει νομοθεσίες που να περιλαμβάνουν το CBCA. Δεν υπάρχουν μεμονωμένα εμπορικά προϊόντα ή ποικιλίες κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε CBC στην αγορά. Ωστόσο, η νομιμότητα του CBCA ενδέχεται να έχει διακυμάνσεις στο μέλλον βάσει του νομοθετικού πλαισίου που θα ισχύει για την κάνναβη. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Ψυχοτρόπες Ουσίες—μια διεθνής συνθήκη που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο ορισμένων ουσιών—δεν αναφέρει το CBCA.

Πηγές

[1] Degenhardt, F., Stehle, F., & Kayser, O. (2017). The Biosynthesis of Cannabinoids. Handbook of Cannabis and Related Pathologies, 13–23. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800756-3.00002-8 [πηγή]

[2] Pollastro, F., Caprioglio, D., del Prete, D., Rogati, F., Minassi, A., Taglialatela-Scafati, O., Munoz, E., & Appendino, G. (2018). Cannabichromene. Natural Product Communications, 13(9), 1934578X1801300. https://doi.org/10.1177/1934578x1801300922 [πηγή]

[3] Iwata, N., & Kitanaka, S. (2011). New Cannabinoid-Like Chromane and Chromene Derivatives from Rhododendron anthopogonoides. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 59(11), 1409–1412. https://doi.org/10.1248/cpb.59.1409 [πηγή]

[4] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [πηγή]

Πηγές

[1] Degenhardt, F., Stehle, F., & Kayser, O. (2017). The Biosynthesis of Cannabinoids. Handbook of Cannabis and Related Pathologies, 13–23. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800756-3.00002-8 [πηγή]

[2] Pollastro, F., Caprioglio, D., del Prete, D., Rogati, F., Minassi, A., Taglialatela-Scafati, O., Munoz, E., & Appendino, G. (2018). Cannabichromene. Natural Product Communications, 13(9), 1934578X1801300. https://doi.org/10.1177/1934578x1801300922 [πηγή]

[3] Iwata, N., & Kitanaka, S. (2011). New Cannabinoid-Like Chromane and Chromene Derivatives from Rhododendron anthopogonoides. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 59(11), 1409–1412. https://doi.org/10.1248/cpb.59.1409 [πηγή]

[4] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [πηγή]

Αναζήτηση προϊόντων