Αναλύσεις

 

Αναλύσεις CBD 2,5%
Ημερομηνία Batch Σύνδεσμος
2019-01-16 Batch. B11
2018-05-07 Batch. B09
  Προηγούμενα αποτελέσματα  

 

Αναλύσεις CBD 3%
Ημερομηνία Batch Σύνδεσμος
2019-03-21 Batch. I01

 

Αναλύσεις CBD 4%
Ημερομηνία Batch Σύνδεσμος
2019-07-17 Batch. A63
2019-06-27 Batch. A60
2019-03-27 Batch. A58
2019-03-21 Batch. A57
  Προηγούμενα αποτελέσματα  

.

Αναλύσεις CBD 5%
Ημερομηνία Batch Σύνδεσμος
2019-09-03 Batch. G13
2019-08-20 Batch. G12
2019-06-27 Batch. G11
2019-05-27 Batch. G10
2019-05-07 Batch. G09
2019-03-27 Batch. G08
  Προηγούμενα αποτελέσματα  

 

Αναλύσεις CBD 10%
Ημερομηνία Batch Σύνδεσμος
2019-09-19 Batch. C43
2019-08-14 Batch. C42
2019-07-05 Batch. C41
2019-06-27 Batch. C40
2019-05-17 Batch. C39
2019-03-21 Batch. C37
  Προηγούμενα αποτελέσματα  

 

Αναλύσεις CBD 20%
Ημερομηνία Batch Σύνδεσμος
2019-07-25 Batch. H09
2019-04-23 Batch. H07
2019-04-05 Batch. H06
2018-11-15 Batch. H05
  Προηγούμενα αποτελέσματα  

 

Terpene Oil Analysis
Ημερομηνία Analysis Σύνδεσμος
2018-07-12 Ανάλυση Ελαίου Τερπενίων 2018
2017-06-05 Ανάλυση Ελαίου Τερπενίων 2017
2016-05-19 Ανάλυση Ελαίου Τερπενίων 2016

 

Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων
Αναλύσεις Σύνδεσμος
Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων 01-17-2019
Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων 2018
Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων 2018
Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων 2017

 

Επίσημα Έγγραφα
Πιστοποιητικό Σύνδεσμος
FSSC 22000
Halal

Αναζήτηση προϊόντων